Search Appliance

Enterprise search - i SiteVision

SearchAppliance är en tjänst som låter er samla information från många olika källor, inte bara webbplatser, på en gemensam yta och tillgängligöra informationen i era olika webbplatser.

SearchAppliance består av en flera olika delar. Dels finns det en SearchManager som är en webbplats där ni kan enkelt skapa upp index för nytillkomna källor och dels ett SiteVisionIndex som är en separat server i vilken alla index sparas.

SearchAppliance innehåller även möjligheter att övervaka, underhålla samt förbättra de olika indexen genom gränssnitt i SearchManager med bland annat en SearchDashboard.