Personligt webbmöte

Möt medborgare säkert, relevant och effektivt baserat på och direkt som en utökad del av era digitala självservicetjänster.

Gör fysiska möten och telefonkontakter digitala, samt avlasta andra traditionella kostsamma kanaler såsom epost.

DeerMeadow har tagit fram en integration till SiteVision som tillgängliggör Vergics tjänster. Som administratör kan du enkelt konfigurera det beteende du önskar på de sidor du önskar använda tjänsten.

 

 

Digitala kontaktkanaler

Lösningen ger bland annat tillgång till de digitala kontaktkanalerna:

  • Bokade webbmöten
  • Kontextuell proaktiv textchatt
  • Video och/eller röst chatt
  • Visuell guidning (Co-browse)

Inte bara en lösning för att besvara allmänna frågor via textchatt. Lösningen gör det möjligt att även upprätthålla kvalificerad handläggning, rådgivning etc. on-line


 

Bokade webbmöten

Med ‘Bokade webbmöten’ kan ni enkelt erbjuda medborgare eller medlemmar att både boka och genomföra kvalificerad handläggning/rådgivningsmöten on-line.

Fullständigt integrerad lösning; bokning, bekräftelse, av- och ombokning, mötesstart, verktyg för samverkan med mera.


Bokade webbmöten

Kontextuell proaktiv textchatt

Exempel på kontextuell kontakt baserat på kundens behov i det specifika sammanhanget


Exempel på kontextuell kontakt baserat på kundens behov i det specifika sammanhanget

Telefoni till webb

 

Telefoni till webb

Skulle kunden kontakta er direkt via telefon kan onlinemöte ändå enkelt inledas via generering av en
4-siffrig pinkod som kunden enkelt matar in via aktuell webbsida varpå dialogen kan fortsätta helt online eller parallelt med redanpågåendetelefonsamtal