Om Vergic och plattformen

Organisation

Vergic är en svenskt mjukvarobolag med verksamhet sedan 2007, huvudkontor i Malmö samt primärt fokus på offentlig sektor på den nordiska marknaden men även andra marknader, runt om i Europa och Nordamerika, samt andra industrier.

Plattformen tillämpas idag bland annat av flertalet stora Svenska och Norska myndigheter samt ett antal kommuner.


Platformen

Vergic Engage är en plattform för personliga möten direkt i besökarens digitala sammanhang genom att möjliggöra kontakt och interaktion baserat på insikter om besökaren samt besökarens beteende.

I samarbete med DeerMeadow har även en integrationskomponent tagits fram, som gör det möjligt att enkelt aktivera och administrera lösningen direkt via administrationsgränssnittet i SiteVision.

Lösningen innefattar även en konfigurator som gör det enkelt att anpassa lösningen för relevant och effektiv kommunikation via lämplig kanal i varje enskilt moment, genom bland annat personaliserad och till sammanhanget dynamiskt anpassad kontaktdialog kopplat till innehållet på den specifika sida och/eller det specifika processteg där besökaren befinner sig.

Plattformen är uppbyggd baserat på en öppen arkitektur med öppna och väldokumenterade API:er, för integration med andra plattformar samt som en del av ett större eko-system, samt med fokus på informationssäkerhet och “compliance” i termer av personuppgiftshantering och GDPR. Plattformen innefattar även integration med standardiserade autentiserings- samt legitimerings-lösningar (BankID, SAML etc.), vilket bland annat tillåter säkra dialoger med besökare i inloggat läge.