Search Appliance

Enterprise search - i SiteVision

SearchAppliance är en tjänst som låter er samla information från många olika källor, inte bara webbplatser, på en gemensam yta och tillgängligöra informationen i era olika webbplatser.


SearchAppliance består av en flera olika delar. Dels finns det en SearchManager som är en webbplats där ni kan enkelt skapa upp index för nytillkomna källor och dels ett SiteVisionIndex som är en separat server i vilken alla index sparas.

SearchAppliance innehåller även möjligheter att övervaka, underhålla samt förbättra de olika indexen genom gränssnitt i SearchManager med bland annat en SearchDashboard.


Search Dashboard

Det här verktyget gör det möjligt för redaktörer etc. att anpassa sökmotorn baserat på hur användare faktiskt söker.

Sökmotorer konfigureras via API:er eller XML-filer och oftast i miljöer som kräver personal i labbrock. Idén med Search Dashboard är ett verktyg tillägnat den mjuka sidan av sök, dvs användarupplevelsen. Den hårda sidan hanteras fortsatt bäst i källaren.

Tanken med Search Dashboard är att ge redaktörer en sandbox för sök. En applikation som iterativt via tester påverkar sökupplevelsen utan att förändra/förstöra vare sig grunddata eller sökindexet.

Nyckeln till det hela är sökloggarna som avslöjar vilken information eller typ av information som användare söker. Gränssnittet ska visa sök-statistik som är både aktuell och historisk. En utökning kan vara att logga sökningar med användar-info, geo-data etc.

Utöver loggar ger verktyget stöd till redaktörer för att administrera synonymer, rekommenderade länkar, sökordsförslag, metadata etc.

Här är några exempel på sökstatistik och dess tolkningar.

  • 0 träffar – Det värsta fallet för en sökmotor. Inga dokument matchar sökningen. Anledningen kan vara att det saknas datakällor i indexet. Dokument matchar sökningen, men undantas pga. behörighet eller annan filtrering.
  •  
  • Mest sökta - Svaret på vad användare letar efter.
  • Senast sökta – Motsvarar dessa en aktuell händelse, behöver indexeringsintervall vara kortare, eventuellt införa realtids-indexering.

Synonymer

Hanteringen av synonymer kan användas för att lösa problem med rättstavningar, olika nomenklaturer, särskrivningar, förkortningar och annat som kan orsaka att användare inte hittar vad de letar efter. Gränssnittet innehåller en knapp för varje loggat sökord som säger utöka mig med en synonym. Det här kan i vissa fall lösa problemet med 0-träffar.


Rekommenderade länkar

Företag och organisationer ha intresse av att styra över vilka resultat som ska komma överst för utpekade sökord. Google har tex den här funktionaliteten.


Sökordsförslag

En funktionalitet som liknar synonymer. Skillnaden är att sökordsförslag visas upp i samband med att användare skriver i sökrutan.


Modifiera metadata

Tanken är att låta redaktörer kunna lägga till eller modifiera metadata. En funktionalitet som underlättar att påverka relevans för dokument i datakällor som man saknar kontroll över.


Exempel

Nedan är skärmdumpar som beskriver delar av arbetet i Search Dashboard.


I bilden tittar en sökadministratör just nu på sökloggar/0-träffar. Man kan härifrån direkt lägga till en synonym eller rekommenderad länk för att på så sätt undvika problemet i framtiden. Det går även att filtrera loggarna med avseende på datumintervall.

Den här bilden visas arbetsytan för att modifiera synonymer. Hit kommer man från knappen ”Skapa synonym” i sökloggarna eller om man klickat på fliken synonymer. Verktyget uppdaterar synonymerna i Solr och görs aktiva direkt när man klickar på spara.