OrgView

OrgView bygger på en integration av Vemendos Contact Manager, CM. Här finns möjligheter till att kunna visa upp en organisations struktur på ett enkelt sätt.

Klicka här och fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Kom igång

För att kunna testa WebApp:en finns det en inbyggd struktur och det enda som behöver ställas in är att checka för Demo mode, längst ner i inställningar.

Integration settings

 

Address to CM

Fyll i den adress ni får i ert konto till CM.

 

Username in CM

Fyll i det användarnamn ni får i ert konto till CM.

 

Password in CM

Fyll i det lösenord ni får i ert konto till CM.

 

Metadata of responsible

 

Peka ut den användare som är ansvarig för sidan. I denna version är det Sitevisions anvädarobjekt som avses. Se vidare https://help.sitevision.se/siteUserHelp.html

 

uId of startnode in CM

Fyll i ert startnodsid ni får i ert konto till CM.

 

uId of startmanager in CM

Fyll i ert startmanagerid ni får i ert konto till CM.

 

 

App view

 

Här kan ni välja vilken typ av vy ni vill att appen skall visa upp.

Mina kollegor

Anställningsträd

 

Demo mode

 

Kryssa för denna ruta om ni vill testa utan att ha tecknat något konto för CM.